Chuyến đến nội dung chính

Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập ET, Airdrop Carnival Round One